ZBRASLAV

jste nepřihlášen

ZE ZÁPISNÍKU

44. ročník jízdy do vrchu Parkoviště na náměstí ve Zbraslavi opět zaplnily nejrůznější stroje......
43. ročník jízdy do vrchu historický strojů Zbraslav Jíloviště přišlo i letos navštívit mnoho návštěvníků...... číst

únor8
2016

nově vloženo:

Historické prvopočátky Zbraslavi

nově vloženo:

Archeologický výzkum a rekonstrukce domu č.p 471 na Zbraslavi

nově vloženo:

100. VÝROČÍ ZAČÁTKU SVĚTOVÉ VÁLKY
virtuální prohlídka Zbraslavských dominant

Zbraslavské náměstí Zbraslavský zámek

www.zbraslavhistorie.info hledá sponzora pro další vyhotovení virtuálních prohlídek zbraslavských míst. Chcete-li přispět k rozvoji těchto stránek a ke zvýšení prezentace Zbraslavi a zpřístupnit náhled do míst, kde žijete i ostatním lidem a pochlubit se krásami Zbraslavi, staňte se přispěvovatelem. V případě zájmu kontaktujte provozovatele e-mail: rsb.rsb@seznam.cz

prohlídka Zbraslavského náměstí | prohlídka Královského sálu Zbraslavského zámku


Rok 2010 - 200. výročí narození Jana Kašky

více zdeSedmdesát let Husova sboru na Zbraslavi

Roku 1939 otevření kostela Husova sboru bylo mimořádnou událostí nejen pro zbraslaské občany, ale i pro celý region.
stručně z historie výstavby zde

Ukončení expozice národní galerie v zámku Zbraslav

NG Po 70 letech působení expozice Národní galerie ve Zbraslavském zámku bude ukončena. Provoz na zámku Zbraslav se uzavře s ukončením výstavy Iluze nebo realita, která bude zároveň závěrečným projektem sbírky orientálního umění ve stávajících prostorách. Poslední možnost ke shlédnutí sbírek NG a prohlídku výstavních prostor Zbraslavského zámku máte do 7.7.2009, kdy bude galerie uzavřena. Expozice Asijské umění na zámku Zbraslav bude přesunuta do nového objektu blíže centru Prahy. Nová expozice, která bude v prosinci 2009 otevřena v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí vznikne ve spolupráci s Národním muzeem.

Stěhování NG ze zámku Zbraslav | poslední půlrok národní galerie na zbraslavi?


100 let od zahájení závodů Zbraslav Jíloviště

výročí závodu Zbraslav - Jíloviště 1908 - 2008 Prvního ročníku závodu do vrchu Zbraslav - Jíloviště se zúčastnilo 16 automobilů a 17 motocyklů, délka trati byla 5 a půl kilometru. Šlo především o prezentaci značek. Každý. kdo vyráběl motocykl nebo automobil chtěl prezentovat svůj výrobek, jak je rychlý či výkonný a tím zvýšit prodejnost. V dalších letech se akce nekonala kvůli malému počtu přihlášených jezdců, ovšem už v roce 1911 zabodovaly vozy značky Laurin a Klement. O dva roky později získává Zbraslav-Jíloviště věhlas jednoho nejznámějších závodů do vrchu v Evropě. Nezničila ho ani první světová válka. V roce 1921 do něj zasahují manželé Čeněk a Eliška Junkovi. Na startu se vedle nich objevují závodníci zvučných jmen jako Albert Divo, Hans Stück, Rudolf Caraccilo a další. Divácká účast byla obrovská - 60 až 100 tisíc diváků. Tradují se historky, že místní majitelé domů podél trati sundávali tašky ze střech, aby pak zde prodávali místa jako na tribunách. Piloti automobilů neměli snadnou práci. Řízeni tehdejších strojů vyžadovalo značnou odvahu a fyzickou zdatnost. Vozy nebyly technicky vyspělé tak jako dnes, avšak byly velmi výkonné. Například vůz Bugatti, se kterým jezdila Eliška Junková, dosahoval rychlosti až 200 km/h. Vzhledem k tomu, že povrch trati byl vesměs písčitý a kamenitý a otevřené vozy neobsahovaly žádné bezpečnostní prvky, byla odvaha závodníků obdivuhodná. Roku 1929 vyhrál závod se svým vozem Bugatti známý automobilový závodník Jíří Kristián Lobkowicz, který jezdil pod krycím jménem Hýta. Při jednom ze závodů projíždí zatáčku takovým způsobem, že naráží do sloupu a poškozuje tak zadní poloosu na svém voze. Ze závodu poté odstupuje a na místě havárie se nechává fotografovat. Na těchto závodech měla své zástupce i Zbraslav. Byl jím pan Chlad závodící na motocyklu. Závod Zbraslav - Jíloviště přerušuje svou tradici před druhou světovou válkou. Obnoven byl až v roce 1968 při příležitosti šedesátého výročí. Tímto byla založena tradice vzpomínkových jízd na části této trati.

památky Zbraslavi

foto Zámek - Na místě loveckého dvora založil roku 1292 král Václav II. klášter a uvedl do něj řád cisterciáků. Klášterní chrám byl určen jako pohřebiště členů královské rodiny. V roce 1420 klášter vydrancovala husická vojska a za třicetilété války vojska švédská. Teprve na přelomu 17. a 18. století byl znovu vybudován ve slohu vrcholného baroka. Po zrušení kláštera v roce 1785 sloužily budovy k průmyslové výrobě. Teprve po roce 1910, kdy zakoupil zbraslavské panství průmyslník Cyril Bartoň z Dobenína, byl celý objekt podle plánů architekta Jurkoviče upraven na zámek

foto Ottova vila - V ulici Žitavského byla Ottova vila postavena n a objednávku pro známého nakladatele Jana Ottu v roce 1912 podle návrhu architekta Otakara Novotného. Patří k významným příkladům pozdně secesní architektury a je zapsána na seznamu památkově chráněných objektůfoto Kostel sv. Havla - Na vrchu Havlín je kostel sv. Havla nejstarší dochovanou architektonickou památkou na Zbraslavi. Je písemně doložen již v roce 1115. Zbytky románského zdiva jsou i dnes patrné v jeho barokní podobě. Významnou památkou byl jeho trojdílný dřevěný renesanční oltář, který byl nedávno přemístěn do zbraslavského Husova sboru. Kostel leží uprostřed zbraslavského hřbitova.

foto kostel sv. Jakuba st. - Kostel sv. Jakuba je součástí Zbraslavského zámku. Původně sloužil jako klášterní kaple, od roku 1784 se stal farním kostelem. Na oltáři jížní lodi je umístěn deskový obraz tzv. Madony zbraslavské, který představuje vrcholné dílo českého gotického malířství. U vstupu do presbyteria jsou v podlaze uloženy schránky s ostatky posledních řemyslovců.

80. výročí zbraslavského pomníku

LOGO 80. výročí zbraslavského pomníku Zbraslavský pomník byl budován za svépomoci občanstva a celou práci organizoval Výbor pro postavení pomníku, který s prací započal v roce 1921. Po četných rozhovorech, návrzích a názorech byla přijata koncepce na postavení pomníku, kterou vypracoval tehdejší starosta města Václav Vejvoda se svými přáteli.Základním článkem pomníku je velký, přírodní žulový balvan,který našli členové výboru v řece Vltavě nad Kamýkem proti rybářské samotě " u Vrbu". Místo bylo vzdáleno asi 80 km od Zbraslavi. Žulový balvan vážící 500 metr.centů bylo nutno vyzvednou z řečiště, naložit na zvláštní sáně zbudované ze silných, dřevěných trámů. Bylo nutno také zbudovat nový velký prám, který měl nosnost 700 metr.centů. Po velkých obtížích a námaze byl balvan naloděn, pak bylo nutno v zimě práce přerušit, pokračovalo se v nich na jaře r. 1922 a dne 23. července 1922 připlula loď na Zbraslav. Kámen pak byl pomocí zařízení zapůjčeného Pražskou paroplavební společností dopraven na zbraslavské náměstí. Poté byl zbudován velký betonový podstavec, na který byl balvan uložen a před balvan postavena bronzová socha, jejíž autorem je akademický sochař Josef Žák z Prahy. Do bronzové podoby sochu odlila firma Bratři Bartákové z Libně. Betonový podstavec si vyžádal 70 m3 betonové směsi.Práce si vyžadovala značného nákladu, nebylo dostatek peněz a proto byl pomník dokončen v roce 1927. Na pylonech postavených na straně žulového balvanu byla uvedena jména 89 padlých a obětí 1. světové války, z nichž jedno j méno - Antonína Štajmara - bylo odstraněno, poněvadž se po dvaceti létech v roce 1939 vrátil z ciziny na Zbraslav. Po příchodu nacistů bylo nařízeno odstranit pomník, ale protože se jednalo o mimořádně hodnotné dílo, byl sice pomník ponechán, ale bylo nutno odstranit ze soklu pomníku heslo Z Vaší smrti naše svoboda. Na soše bylo nutno odstranit a betonem zakrýt čsl.znak a frigickou čapku sochy, která představovala Čechii.Po druhé světové válce byla do pomníku přidána pamětní deska se jmény obětí nacistické zvůle. Finanční náklad na pomník byl asi 75.000 Kčs, který byl uvedeným výborem opatřen sbírkami, výnosy různých podniků, karnevalů a subvencemi jen 11.978 Kčs.Socha s odlitím si vyžádala nákladu 23.372.12 Kčs, vyzvednutí kamene 16.546.20 Kčs, doprava balvanu lodí 6.799.60 Kčs atp. Pokud by se vzali v úvahu čas, který věnovali zbraslavští občané na budování pomníku a náklady na pomůcky a dřevo, které zapůjčila zbraslavská pila bylo by možno stanovit náklad na vybudování pomníku na 200.000 Kčs. Umělecká a historická hodnota pomníku je ovšem značně vyšší.
další články:
100. VÝROČÍ ZAČÁTKU SVĚTOVÉ VÁLKY
POMNÍKY

fotogalerie

2 3 4 5

stručně o Zbraslavi

Zbraslav se nachází jižně od Prahy (dnes je součástí Prahy) v údolí Vltavy na soutoku s Berounkou a je vstupní bránou do Povltaví a Posázaví. Zbraslav leží mezi 49. a 50. stupněm severní šířky a mezi 14. a 15. stupněm východní délky. Dolní část Zbraslavi se nachází v nadmořské výšce 195 m a horní část 240 m. O založení Zbraslavi, ve staročeštině nazývané jerem Zbraslaus, což znamenalo sídlo nebo dvorec Zbraslavův, kromě několika hypotéz není známo nic určitého. Jedna z mnohých hypotéz uvádí, že zakladatelem Zbraslavi mohl být syn sv. Václava jménem Zbraslaus či Zebreslaus, což bylo v období rozšiřování panství Přemyslovců k Vltavě. Jiným možným zakladatelem mohl být syn Slavníkův, Proboslav, z kmene Slavníkovců. Tento rod historici takto nazvali podle prvního historicky doloženého knížete Slavníka. Zde vyvstává domněnka, že hranice území Slavníkovců mohla jít přes Zbraslav v místech kopce Havlína (původně zvaného Osek), kde mohlo stát hraniční sídlo. Další hypotézou je, že Zbraslav mohl založit vladyka Zbraslav, potomek rodu bájného Bivoje, který zde vystavěl svůj dvorec. V tomtéž období Zbraslavův bratr Ród založil dvůr nad řekou Mží (Berounkou). Tato místa byla nazývána podle jejich zakladatelů. Z této hypotézy vyplývá domněnka, že Zbraslav a Radotín by patřili k nejstarším osadám v Čechách. Dále tato hypotéza uvádí, že vladyka Zbraslav odkázal všechny pozemky kladrubským benediktinům. První historická zmínka o Zbraslavi pochází z roku 1115 ze zakládací l istiny Kladrubského kláštera. Historickým faktem je, že Václav II. zde nechal založit klášter a první mniši byli vysláni z Kladrubského kláštera. Václav II. po založení kláštera toto místo nazval Aula Regia (síň královská). Zbraslav byla často označována jako město královské, což by značilo, že Zbraslav je postavené město na půdě královské a králem založené. Zbraslav byla však majetkem církve, potažmo majetkem kláštera. Jako městys je Zbraslav označována až v berní rule po roce 1653.

foto foto foto

mapa Zbraslavi


facebook RSS youtube

Momentálně neprobíhá žádná anketa.


historické útržky

historické útržky
Lékárna:V květnu 1863 byla na Zbraslavi zřízena lékárna. Taktéž byli ustanoveni okresní lékaři, kteří museli zdarma prohlížet mrtvoly, léčit chudé a být k dispozici obecnímu starostovi. Po sčítání v roce 1879 byli v okrese 3 lékaři, 1 lékárník a 17 porodních bab.

foto Madona Zbraslavská Madona ze Zbraslavi je deskový obraz velikosti 89×60×5cm vyhotovený temperou a zlacením na dřevěné bukové podložce potažené plátnem. Tento vzácný gotický skvost pocházející ze Zbraslavi je jeden z nejznámějších českých mariánských milostných obrazů 14. století. Obraz nese chladnou barevnost modré a zelené barvy. Vyniká lazurovou technikou tónových přechodů v inkarnátech (nebo-li v barevném vystižení pleti) a v drapériích (v dekorativním zřasení roucha ).kulturní akce:

Závod do vrchu Zbraslav Jíloviště
Jeden z nejznámějších závodů historických vozidel se uskutečňuje tradičně každoročně první sobotu v září. Dopoledne si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu historických automobilů a motocyklů na Zbraslavském náměstí. Poté mohou shlédnout vlastní závod vedoucí ulicí Elišky Přemyslovny směrem na Baně. Závod na této trati se jezdí již od roku 1908 a proslavila jej Eliška Junková a další světoví závodníci.

Národní galerie
Galerie asijského umění je veřejně přístupná v areálu zámku

Vejvodova Zbraslav
Mezinárodní festival dechových hudeb, který se koná každoročně poslední víkend v září. Soutěžní přehlídka se koná většinou v Kaškově divadle a jeho ukončení s průvodem mažoretek je obvykle na Zbraslavském náměstí.

Kaškova Zbraslav
Amatérská divadelní přehlídka jednoaktových her. Tato divadelní přehlídka se koná každoročně první týden v prosinci v Divadle Jana Kašky.

Info
bližší informace o kulturních akcích zde nebo Místní knihovna Zbraslav U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, 805Další odkazy

mapa-Zbraslav NG zámek Zbraslav wikipedia Zbraslav Patium Zbraslav noviny-Praha16 Zbraslav-PRAHA.INFO Zbraslav turistika posázavský pacifik mc-Praha16 Radotín J. Vejvoda magistrát Praha divadlo J. Kašky Veteran bicycle club Zbraslav Dovolená v ČR lodní doprava - jízdní řád kamera vedení účetnictví vyvěšování české vlajky historie hasičů na zbraslavi


counter

rss kanál

facebook staňte se fanouškem na facebooku

nahoru

www.zbraslavhistorie.info
web je optimaliziván pro IE7 a FF
minimální rozlišení obrazovky 1024x768
design and code by R.Svoboda © 2009

www.zbraslavhistorie.info
soukromý server věnovaný histori městské části Praha-Zbraslav
webmaster R. Svoboda
e-mail: rsb.rsb@seznam.cz

celkem je registrováno 86 lidí.